NEDERLANDS
 
català 
 
ESPAÑOL
 

mr M. Amparo Sáez Ruiz

uw vertaler naar het Spaans 

voor juridische teksten

su traductora del holandés 

para textos jurídicos

  • beëdigd juridisch vertaler 

  • lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers

  • docente Spaans recht van de SIGV

  • docente juridisch vertalen van ASA Opleidingen

  • gespecialiseerd in vertalingen van notariële stukken

  • traductora jurada

  • miembro de la Asociación Neerlandesa de Intérpretes y Traductores

  • profesora de derecho español Instituto de Traducción Jurídica SIGV

  • profesora de traducción jurídica de ASA Opleidingen

  • especializada en la traducción de textos de notarios

 

 

ASA Vertaalbureau  

Singel 372 1016 AH Amsterdam  

tel 020-4703890   fax 084-7181860  e-mail: asa@traductor.nl

route